Naujienos

Išvyka į Šilinę

IMG 2462Gegužės 18 dieną jaunųjų gamtininkų būrelis lankėsi Panemunių regioninio parko lankytojų centre Šilinėje. Atnaujintame muziejuje įrengta ekspozicija „Nemunas ir gyvenimas prie jo“. Mus pasitiko ir ekskursiją pravedė regioninio parko direktorius Aidas Mozūraitis. Moksleiviai išgirdo pasakojimą ir ekspozicijoje susipažino su panemunių gamta – augalais ir gyvūnais. Moderniuose stenduose galėjo plačiau sužinoti apie juos dominančius gyvūnus. Direktorius pasakojo apie žmonių gyvenimo būdo ypatumus prie Nemuno. Vaikai ne tik klausė pasakojimo bet ir patys galėjo susipažinti su eksponatais, išbandyti savo žinias, atliekant užduotis kompiuteriuose. Pajuto plaukimo valtimi, vaikščiojimo judančiais sieliais ypatumus. Išbandė kaip veikia laivo šturvalas ir kiti žvejybos , laivybos įrankiai. Susipažinę su atnaujinto Panemunių regioninio parko ekspozicija, praturtinę žinias grįžome į namus.

Gamtininkų būrelio vadovė Rita Murauskienė

Pamokos kitaip

20150522 151229Ketvirtokai, versdami paskutinius vadovėlių puslapius, jau seniai buvo apsisprendę pamatyti Anykščius.  Šiemet jiems teko skaityti Jono Biliūno „Brisiaus galas”, ištrauką iš  Antano Baranausko „Anykščių šilelio”. Pamatyti Anykščius buvo puiki proga.

Kelionės įspūdžiais dalinasi patys mokiniai.

 „Man labai patiko Arklio muziejuje. Jame mačiau įvairiausių vežimų, senovinių ginklų, girdėjau lūpinės armonikėlės melodijas”, - rašo Karolina.

„Arklio muziejuje sužinojau, kaip nustatyti arklio amžių, sužinojau, kad arklio žvengimo garsas priklauso nuo nuotaikos ir aplinkybių”, - prisimena Ineta.

„Mačiau daug senoviškų karietų, Jos turi savo paskirtį ir pavadinimus, kuriuos išgirdau pirmą kartą”, - Deimantė.

„Man labai patiko pasakojimas apie arklius , kurie buvo paštininkais”,- Deimantas I.

„Man įsiminė arklių dantys, kurie buvo išdėstyti pagal arklio amžių, išmokau skirti sartą, bėrą, šėmą, juodą arklį”, - Adrija.

„Buvo įdomu matyti senovinius radinius, susijusius su arkliais”, - Iveta.

„Patiko rogės ir vežimai. Ten jų daug ir visi skirtingi, - Deimantas S.

20150522 101846„Pamatėme, kaip iš molio lipdomi indai, kaip kalė karštą geležį, kokie gražūs iš medžio išskaptuoti paveikslai”, - Adrija.

„Siauruko muziejuje buvo smagu, nes galėjome nevaržomai apžiūrėti vagonus. Smagu buvo įlipti ir išlipti, paskambinti traukinių stoties varpu, pabėgioti. Patiko patiems bėgiais stumdyti traukinuką. Buvo linksmas gidas. Jis dainavo apie „Škodą”, nes toks buvo traukinio pavadinimas”, - Karolina.

„Daug sužinojau apie traukinius”, - džiaugiasi Ineta.

„Rašytojo Jono Biliūno sodyboje išgirdau liūdną istoriją apie jo kūdikystę. Kaip vaikas sunkiai sirgo, kaip vėliau norėjo mokytis. Perskaitęs knygą apie indėnus panoro tapti medžiotoju ir nužudė mažą katytę”, - rašo Deimantė.

„Jono Biliūno gimtinėje taip ir matau, kaip mamytė sūpuoja mažąjį Joniuką, o jis dar labai serga. Jo krikšto mama iš kaimo žiniuonės parūpina tepalo, kad vaikas greičiau pasveiktų. Užaugęs Jonukas tapo visų silpnųjų užtarėju. Buvo labai įdomu. Taip ir traukia širdis atgal į Anykščius”, -  įtikinamai rašo Deimantas I.

„Įsivaizdavau tą katytę, kuri, tarsi nujausdama Jonuko blogus kėslus, pritūpusi gailiai kniaukė šioje didelėje sodyboje. Džiaugiuosi, kad Jonukas vėliau liūdėjo ir tapo geru žmogumi”, - savo išgyvenimais pasidalino Ineta.

„Aplankėme Jono Biliūno kapą. Jis labai aukštai ant kalno. Tą kalną žmonės vadina “Laimės žiburiu”. Ten eidama girdėjau, kaip ošia medžiai. Lipdama laiptais įsivaizdavau, kad einu į savo laimę. Užlipus ant kalno viršūnės girdėjau Joną Biliūną pasakojant įdomiausias istorijas. Buvo labai smagu”, - Justė.

20150522 112052„Apsilankius Antano Baranausko klėtelėje sužinojau, kad jis buvo labai darbštus ir atsidavęs savo šeimai”, - Iveta.

„Sužinojau, kad A.Baranauskas savo klėtelę išardė ir pastatė ant Anykščių kalno”, - rašo Deimantė

„Ta klėtelė – tikras Lietuvos paveldas. Jai beveik 200 metų. Ten vasarodavo vyskupas A.Baranauskas. Jis buvo labai gabus”, - samprotauja Deimantas I.

„Įsivaizdavau didelį akmenį, bet ne tokį, kokį pamačiau Puntuko akmenį. Tai vienas iš didžiausių Lietuvos akmenų”, - nustebęs Deimantas S.

„Vasaros rogės buvo pilnos gerų įspūdžių ir adrenalino”, - negali pamiršti Deimantas I.

„Ši kelionė buvo labai labai nuostabi”, - džiaugiasi Ineta.

„Tik grįžęs namo supratau, kad šis nuostabus nuotykis truko dvylika valandų, o aš net nejutau kaip prabėgo laikas”, - Deividas.

Mieli mano mokiniai, džiaugiuosi kartu su jumis, kad daug sužinojot, patyrėt. Manau, kad šių žinių jums tikrai prireiks.

Mokytoja Virginija Kasparaitienė

Atvirų durų diena

IMG 3562Gegužės 20 d. Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje vyko Atvirų durų diena tėvams. Nuo pat pamokų pradžios tėveliai turėjo galimybę lankytis pamokose, pabendrauti su mokytojais, socialine pedagoge, mokyklos administracija. Vėliau vyko susitikimai su klasių vadovais ir mokinių koncertas.

Koncerto metu prisistatė neformalaus ugdymo būreliai: „Mažoji scena“, jaunieji gitaristai, mokinių jaunimo kapela, jaunių ir jaunučių tautiniai šokių rateliai ir kt

SEMINARAS MOKYKLOS BENDRUOMENEI

ppt2015m. gegužės 13 dieną į mūsų mokyklą atvyko Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos komanda, kuri vedė mokyklos bendruomenei seminarą ,,Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo(si) procesui“.

Kiekvienas žmogus tam tikru atžvilgiu yra toks pat kaip ir visi kiti, tam tikru atžvilgiu – toks kaip kai kurie kiti, tam tikru atžvilgiu – toks kaip niekas kitas. (H. Murray)

Bendrasis ugdymo uždavinys šiuolaikinėje visuomenėje – atskleisti ir vystyti kiekvieno individo gebėjimų ir siekių potencialą; suteikti žinių ir įgūdžių, padedančių socializuotis ir būti veiksniems asmeniniame ir bendruomenės gyvenime. Ugdytis socialinius gebėjimus ir gabumus, siekiant būti visuomenės nariu, yra taip pat svarbu kaip ir įgyti žinių ir įgūdžių.

Vienas iš būdų šiems tikslams pasiekti yra integruotas ugdymas, mokymasis gyventi bendruomenėje, kurioje:

• yra galimybė patenkinti kiekvieno vaiko poreikius ir palaikyti jo interesus;

• kiekvienas turi teisę būti išgirstas;

• yra dialogas tarp mokinių ir suaugusiųjų;

• yra išvystyta socialinių santykių sistema;

• yra pripažįstami skirtumai;

• kiekvienam sudarytos optimalios galimybės mokytis;

• kiekvienas prisiima atsakomybę už bendrus tikslus.

Integruota mokykla – tai mokykla, kuri teikia ugdymą, tinkamą visiems mokiniams, neatsižvelgiant į lytį, individualias aplinkybes ar poreikius. Mokykla visiems – tai mokykla, kurioje integracija reiškia pastangas įtraukti visus mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, į bendras mokymo situacijas. Tai reiškia, kad kolektyvinį mokymą reikia keisti individualiu, pagrįstu asmeniniais gebėjimais ir poreikiais, kad mokiniams reikia individualių tikslų, kad visi mokiniai nebūtinai turi mokytis tą patį, kad jie neturi būti mokomi tuo pačiu būdu ir tų pačių dalykų vienu metu, kad mokyklų bendruomenės turi ieškoti išteklių ir galimybių patenkinti kiekvieno besimokančiojo poreikius.

DSCF0178Šiuolaikiniam mokytojui, siekiančiam įgyvendinti švietimo tikslus, svarbu:

• numatyti skirtingus ugdymo tikslus, atsižvelgiant į skirtingus mokinių, esančių toje pačioje klasėje, gebėjimus;

• diferencijuoti mokymo turinį;

• lanksčiai organizuoti darbą klasėje, taikant naujausius mokymo metodus;

• individualizuoti mokinių darbų vertinimą;

• naudoti kuo įvairesnes šiuolaikines mokymo priemones, tarp jų ir kompiuterines technologijas.

Mūsų mokyklos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja už suteiktas žinias ir šiltą bendravimą bei bendradarbiavimą Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorei Danai Kriaučiūnienei, psichologei Aušrai Jakavičienei, spec. pedagogei Jolantai Zakarevičienei.

Akimirkos

akimirkos1 14.jpg

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1105 - 1150

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 6 svečiai (-ių) ir narių nėra