PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS MOKYKLOS VEIKLĄ:

1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2=)

2. Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija (projektas) (http://www.smm.lt/strategija/docs/VSS%202013%20metmenys%202012-05-16.pdf)

3. Pagrindinio ugdymo bendrosios programos (http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pagrindinis_ugdymas_bendras.aspx)

4. Lietuvos higienos norma 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404809&p_query=&p_tr2=)

5. Švietimo aprūpinimo standartai (http://www.sac.smm.lt/images/file/Svietimo%20aprupinimo%20standartai.pdf)

6. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (http://www.infolex.lt/ta/27274)

7. Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų  įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (http://www.smm.lt/naujienos/docs/ekofin/APRASAS%20GALUTINIS%2006%2027.pdf)

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje www.smm.lt 

Projektai

Kuriame Lietuvos ateitį

Vakcinavimas

Informacija

Teisinė forma:

savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:

Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis,

LT-71427, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Juridinio asmens kodas: 190820419

Tel. 8-345 55132

Elektroninis paštas

mokykla.gelgaudiskis@gmail.com

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 50 svečiai ir narių nėra